Enkelt och effektivt självförsvar

Denna kurs håller jag normalt sett varje vår och höst i Halland och Malmö via Studieförbundet Vuxenskolan.
(Gå in på www.sv.se och sök på självförsvar.)

I dessa kurser blandar jag normalt sett inte tjejer och killar i samma grupp p.g.a att hotbild, angrepp och försvar ofta kan se olika ut i verkligheten beroende på kön.

Jag kan också ordna specialkurser för utsatta yrkesgrupper, exempelvis inom vård i stat och kommun, nattvandrare, tidningsbud, etc. Bara kontakta mig nedan och fråga.


KURSBESKRIVNING Enkelt och effektivt självförsvar för tjejer i alla åldrar (Vuxenskolan)

  Inga förkunskaper krävs! Hela kursen tar bara ca 5-6 timmar!

  En kurs för tjejer i alla åldrar. För att få ut så mycket som möjligt bör du vara minst ca 12 år. Det finns dock ingen direkt åldersgräns - det viktigaste är att du har rätt motivation och en vilja att lära dig. Det handlar alltså mer om din intention och inre styrka än din ålder och storlek.

  Kursen bygger inte på någon särskild kampsportsteknik utan på en blandning av beprövade och effektiva närkampstekniker som fungerar oavsett din storlek och styrka, och som samtidigt är så pass enkla att du kommer ihåg dem även under stark stress.

  Vi börjar med teori där vi går igenom medvetenhet om omgivningen, kroppsspråk, mental förberedelse, rädsla, adrenalineffekten, nödvärnslagen och vad man bör tänka på i en hotfull situation. Sedan fortsätter vi med försvar mot ”lättare angrepp” som tafsning och fasthållning av handleden. Vi avslutar med försvar mot allvarliga angrepp som fasthållning, strupgrepp, slag etcetera.

  I fokus ligger kroppens svaga punkter samt den livsviktiga principen om slagyta, slagteknik och träffyta. Det är lätt att skada sig själv om man inte gör rätt, vilket du får lära dig här!

  Efter endast en halv dag kan du försvara dig bättre än 99,9 % av befolkningen! Detta sänker samtidigt din allmänna stressnivå eftersom du kommer ha en starkare inbyggd trygghet med dig vart du än går. Tänk efter hur det skulle påverka ditt självförtroende.


KURSEN HAR ETT HELT UNIKT UPPLÄGG

 • Effektivt! Jag har studerat och analyserat en stor mängd instruktions-filmer och böcker/manualer i självförsvar och kampsport från olika delar av världen i syfte att hitta den metod som fungerar bäst i "riktiga" situationer. Jag fann att olika former av västerländska militära närkamps-tekniker var bäst - de slösar ingen tid på tekniker som inte fungerar! Dessa har jag sedan anpassat till civilt bruk, d.v.s. valt ut slag, sparkar och träffområden på kroppen som fäller en angripare till marken och får honom att stanna kvar där tills du hunnit undan.
 • Snabbt att lära - för att så många som möjligt ska kunna gå kursen bestämde jag att det skulle ta max en halvdag, det har alla tid med!
 • Enkelt att lära - inga komplicerade grepp eller slag! Dels för att det ska vara lätt att lära, dels för att man ska kunna komma ihåg rörelserna om man skulle hamna i en verklig situation.
 • Ta hänsyn till adrenalineffekten – inga finmotoriska rörelser som hjärnan ändå inte skulle klara av i en krissituation.
 • Ta hänsyn till undermedvetna barriärer mot att försvara sig, ex rädsla och låg självkänsla - annars kan det undermedvetna sabotera!
 • Minimal risk att skada sig själv vid slag eller spark - om du slår eller sparkar fel är risken stor att du skadar din hand eller fot, och helt förlorar dina möjligheter att försvara dig! Livsfarligt!
 • Restriktivt bruk av slagdynor - en människa är hård, och vänjer man sig vid en slagdyna kan man lätt skada sig om man slår på samma sätt i verkligheten.
 • Ingen uppvärmning - i verkligheten kan man inte be den som överfaller dig att vänta lite så man hinner värma upp först. Så att träna tekniker som kräver uppvärmning först är orealistiskt enligt mig.
 • Opolitiskt - min kurs är inte politisk på något sätt, utan är anpassad till alla.


LOVORD